کانادا

ژانویه 11, 2016

سرگرمی و شوخی با کسب و کارها و مشاغل

سرگرمی و شوخی با کسب و کارها و مشاغل یک صفحه از تهران بازار است. جوک و پیامک درباره صاحبان مشاغل و کسب و کارهای ایرانی […]
ژانویه 5, 2017
مشکلات انحصار عرضه سفته در بانک ملی ایران ، راهنمای پُر کردن سفته، قیمت خرید سفته و ... سفته مشکلات انحصار عرضه سفته در بانک ملی ایران safte

مشکلات انحصار عرضه سفته در بانک ملی ایران

مشکلات انحصار عرضه سفته در بانک ملی ایران ، راهنمای پُر کردن سفته، قیمت خرید سفته و … سفته کمتر از ۱۸۰ میلیون تومن نداریم. این […]