مبلغ خرید سفته

ژانویه 5, 2017
مشکلات انحصار عرضه سفته در بانک ملی ایران ، راهنمای پُر کردن سفته، قیمت خرید سفته و ... سفته مشکلات انحصار عرضه سفته در بانک ملی ایران safte

مشکلات انحصار عرضه سفته در بانک ملی ایران

مشکلات انحصار عرضه سفته در بانک ملی ایران ، راهنمای پُر کردن سفته، قیمت خرید سفته و … سفته کمتر از ۱۸۰ میلیون تومن نداریم. این […]