جرائم مربوط به سفته

دی ۱۶, ۱۳۹۵
مشکلات انحصار عرضه سفته در بانک ملی ایران ، راهنمای پُر کردن سفته، قیمت خرید سفته و ... سفته مشکلات انحصار عرضه سفته در بانک ملی ایران safte

مشکلات انحصار عرضه سفته در بانک ملی ایران

مشکلات انحصار عرضه سفته در بانک ملی ایران ، راهنمای پُر کردن سفته، قیمت خرید سفته و … سفته کمتر از ۱۸۰ میلیون تومن نداریم. این […]