عروس گردان

دی ۸, ۱۳۹۵
دنیا فنی زاده دنیای کلاه قرمزی که سالها عروسک گردان این شخصیت مهربان بود از دنیای ما رفت دنیا فنی زاده دنیا فنی زاده از دنیا رفت

دنیا فنی زاده از دنیا رفت

دنیا فنی زاده دنیای کلاه قرمزی که سالها عروسک گردان این شخصیت مهربان بود از دنیای ما رفت کلاه قرمزی دیگر جان ندارد تا مادرش را […]