سردار

ژانویه 19, 2017
سایت تهران بازار از آتش نشانان عزیز سپاسگزاری می کند. آتش نشانان درود بر شرف سربازان وطنم آتش نشانان داغدیده

درود بر شرف سربازان وطنم آتش نشانان داغدیده

درود بر شرف سربازان وطنم آتش نشانان داغدیده که جانشان را برای جان دیگران می دهند. امروز بزرگترین و اولین نماد شهرنشینی تهران یعنی ساختمان پلاسکو […]